750 TL ve üzeri alışverişlerinizde Kargo Bedava

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Küçük Adam Kırtasiye Bilg.Paz. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, www.smallman.com.tr internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi verilmesini sağlamaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (smallman.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1)Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

2) Reklam / Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3) İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

4) Performans / Analitik Çerezler:

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

5) Kalıcı Çerezler

İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. Bu nedenle, kalıcı çerezler bazen izleme çerezleri olarak da adlandırılırlar.

6) Birinci taraf çerezleri

Bu çerezler Smallman tarafımızdan oluşturulur. Çoğunlukla, web sitemizde temel işlevselliği sağlarlar. Ayrıca, web sitelerimizin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamak için ve böylece onları daha iyi hale getirebilmemiz için kullandığımız kendi Web Analytics çerezlerimizi de içerirler.

7) Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri Smallman tarafından oluşturulmaz, fakat birlikte çalıştığımız seçili üçüncü taraflarca belirlenirler. Bu üçüncü taraf çerezlerinin bazıları, örneğin çevrimiçi anketler veya Canlı Sohbet (Smallman uzmanına sorular sormanızı sağlayan) gibi faydalı hizmetler sunar. Diğerleri, göz atma faaliyetlerinizi takip etmek için birlikte çalıştığımız reklam ağları tarafından oluşturulabilir, böylece çevrimiçi reklamlarımızı en uygun yerlere yerleştirebilirler. Aşağıdaki "Çerezleri yönetme" başlıklı bölümde, üçüncü tarafların (reklam verenler dahil) izlenmek istemediğinizi bilmeleri için ayarlarınızı nasıl değiştirebileceğinizi açıklıyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerez Alan Adı Tür İlgili Taraf Kişisel Veri İşleme Amaçları Süre

.AspNetCore .Antiforgery

.Xsxp6Bred-I

www.smallman.com.tr İşlevsel/Zorunlu 1.Taraf Çerez (Smallman) www.smallman.com.tr sitesinin güvenliği için kullanılır. Oturum Boyunca
ISO www.smallman.com.tr İşevsel/Zorunlu 1. Taraf Çerez (Smallman) Kullanıcının site içinde gezinme süresini kaydetmek için kullanılır. Oturum Boyunca
IAU www.smallman.com.tr; İşlevsel/Zorunlu 1. Taraf Çerez (Smallman) Kullanıcının site içinde giriş yapan kullanıcın tanınmasını sağlamak kullanılır. Oturum Boyunca
_ga .smallman.com.tr Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google Analytics) Google Analytics, bu çerezi ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını izlemek üzere ayarlar. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar. 1 Yıl 1 Ay 4 gün
_gid .smallman.com.tr Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google Analytics) Google Analytics, bu çerezi ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak ve aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturmak için ayarlar. Toplanan verilerden bazıları ziyaretçi sayısını, kaynaklarını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir. 1 Gün
_gat .smallman.com.tr Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google Analytics) Google Universal Analytics, bu çerezi istek oranını sınırlamak ve dolayısıyla yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlamak için ayarlar. 1 Dakika
_gcl_au .smallman.com.tr Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google Analytics) Google Etiket Yöneticisi, hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için çerezi ayarlar. 3 Ay
test_cookie .doubleclick.net Reklam/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) doubleclick.net, kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için bu çerezi ayarlar. 15 Dakika
CLID www.clarity.ms Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Microsoft) Microsoft Clarity, bu tanımlama bilgisini ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin bilgileri depolamak için ayarlar. Çerez bir analiz raporunun sağlanmasına yardımcı olur. Veri toplama, ziyaretçi sayısını, web sitesini ziyaret ettikleri yerleri ve ziyaret edilen sayfaları içerir. 1 Yıl
_fbp .smallman.com.tr Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Facebook) Facebook, bu çerezi, Facebook'ta veya Facebook reklamları tarafından desteklenen bir dijital platformda, web sitesini ziyaret ettikten sonra reklam görüntülemek üzere ayarlar. 3 Ay
_ga_* .smallman.com.tr Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) 1 Yıl 1 Ay 4 gün
_hjSessionUser_* .smallman.com.tr Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalıcı olan aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlamak için ayarlar. 1 Yıl
_hjFirstSeen .smallman.com.tr Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar bu çerezi yeni kullanıcının ilk oturumunu tanımlamak için ayarlar. Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini belirten doğru/yanlış değerini saklar. 30 Dakika

_hjIncludedInSessionSample_

3390354

.smallman.com.tr Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, o siteye özgü Hotjar kullanıcısı olup olmadığını denetleme için kullanır 2 Dakika
_hjSession_* .smallman.com.tr Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalıcı olan aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlamak için ayarlar. 30 Dakika
_hjAbsoluteSessionInProgress .smallman.com.tr Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar, bu çerezi, çerez tarafından belirlenen Doğru/Yanlış işareti olan kullanıcının ilk sayfa görüntüleme oturumunu algılamak için ayarlar. 30 Dakika
_ym_uid .smallman.com.tr Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex Analytics) Yandex bu çerezi site kullanıcılarını tanımlamak için ayarlar. 1 Yıl
_ym_d .smallman.com.tr Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex Analytics) Yandex bu çerezi kullanıcının sitedeki ilk oturumunun tarihini saklayacak şekilde ayarlar. 1 Yıl
sync_cookie_csrf .mc.yandex.com.tr Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. Bu çerez, web sitesi ve üçüncü taraf Veri Yönetimi Platformları ile olan bağlantıyı izlemek için kullanılır. Çerez ayrıca web sitesini optimize etmek için kullanılan web sitesindeki kullanıcı davranışına ilişkin bilgileri de toplar. 10 Dakika
sync_cookie_csrf .mc.yandex.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. Bu çerez, web sitesi ve üçüncü taraf Veri Yönetimi Platformları ile olan bağlantıyı izlemek için kullanılır. Çerez ayrıca web sitesini optimize etmek için kullanılan web sitesindeki kullanıcı davranışına ilişkin bilgileri de toplar. 10 Dakika
_clck .smallman.com.tr Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Microsoft) Microsoft Clarity, bu çerezi, tarayıcının Clarity Kullanıcı Kimliğini ve o web sitesine özel ayarları koruyacak şekilde ayarlar. Bu, aynı web sitesine sonraki ziyaretler sırasında gerçekleştirilen eylemlerin aynı kullanıcı kimliğine bağlanacağını garanti eder. 1 Yıl
sync_cookie_csrf mc.yandex.ru Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. Bu çerez, web sitesi ve üçüncü taraf Veri Yönetimi Platformları ile olan bağlantıyı izlemek için kullanılır. Çerez ayrıca web sitesini optimize etmek için kullanılan web sitesindeki kullanıcı davranışına ilişkin bilgileri de toplar. 10 Dakika
_ym_isad .smallman.com.tr Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex bu çerezi bir ziyaretçinin reklam engelleyiciye sahip olup olmadığını belirlemek için ayarlar. 20 Saat
IDE .doubleclick.net Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) Google DoubleClick IDE çerezleri, kullanıcı profiline göre onlara alakalı reklamlar sunmak için kullanıcının web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri saklar. 1 Yıl 24 gün
yabs-sid mc.yandex.com Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) Yandex bu çerezi oturum kimliğini saklayacak şekilde ayarlar. Oturum Boyunca
i .yandex.com Reklam/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez, ilgili reklamlar için IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri, kullanıcı tarafından tıklanan reklamlar vb. gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek üzere OpenX tarafından ayarlanır. 1 Yıl 1 Ay 4 gün
yandexuid .yandex.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex bu çerezi kullanıcıları tanımlamak için yerleştirir ve aynı zamanda ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgi toplar ve bu bilgiler dahili analiz ve site optimizasyonu için kullanılır. 1 Yıl 1 Ay 4 gün
yuidss .yandex.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex, ziyaretçiyi tanımak amacıyla bu çerezi kullanıcının tarayıcısına kaydeder. 1 Yıl
ymex .yandex.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex, bu çerezi, web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için ayarlar. Bu bilgiler web sitesi analizi ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. 1 Yıl
bh .yandex.com Pazarlama 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex, bu çerezi, web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında diğer bilgileri toplamak için ayarlar. 1 Yıl
SM .c.clarity.ms Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Microsoft) Microsoft Clarity çerezi, MUID'yi Microsoft etki alanları arasında senkronize etmek için bu çerezi ayarlar. Oturum Boyunca
MUID .clarity.ms Reklam 3. Taraf Çerez (Bing) Bing, bu tanımlama bilgisini Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanıyacak şekilde ayarlar. Bu çerez reklam, site analizi ve diğer işlemler için kullanılır. 1 Yıl 24 gün
_clsk .smallman.com.tr Reklam 3. Taraf Çerez (Microsoft) Microsoft Clarity, bu tanımlama bilgisini bir kullanıcının sayfa görüntülemelerini tek bir oturum kaydında depolamak ve birleştirmek için ayarlar. 1 Gün
MUID .bing.com Reklam 3. Taraf Çerez (Bing) Bing, bu tanımlama bilgisini Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanıyacak şekilde ayarlar. Bu çerez reklam, site analizi ve diğer işlemler için kullanılır. 1 Yıl 24 gün
MR .c.bing.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Bing) Bing tarafından yerleştirilen bu çerez, analiz amacıyla kullanıcı bilgilerini toplamak için kullanılır. 7 Gün
SRM_B .c.bing.com Reklam 3. Taraf Çerez (Microsoft) Ziyaretçiler için benzersiz bir kimlik olarak Microsoft Reklamcılık tarafından kullanılır. 1 Yıl 24 gün
MR .c.clarity.ms Reklam 3. Taraf Çerez (Bing) Bing tarafından yerleştirilen bu çerez, analiz amacıyla kullanıcı bilgilerini toplamak için kullanılır. 7 Gün
ANONCHK .c.clarity.ms Reklam 3. Taraf Çerez (Bing) Bing tarafından ayarlanan ANONCHK çerezi, kullanıcının oturum kimliğini depolamak ve reklamların Bing arama motorundaki tıklamalarını doğrulamak için kullanılır. Çerez raporlama ve kişiselleştirmeye de yardımcı olur. 10 Dakika
twk_idm_key www.smallman.com.tr Pazarlama 3. Taraf Çerez (Tawk) Tawk, sohbet kutusu işlevselliğini optimize etmek amacıyla web sitesinin ziyaretçiyi tanımasına olanak sağlamak için bu çerezi yerleştirir. Oturum Boyunca
TawkConnectionTime www.smallman.com.tr Pazarlama 3. Taraf Çerez (Tawk) Bir canlı sohbet işlevi olan Tawk.to bu çerezi ayarlar. Hizmetin iyileştirilmesi için bu çerez, önceki sohbetlerin birbirine bağlanabilmesi için kullanıcıların hatırlanmasına yardımcı olur. Oturum Boyunca
_ym_visorc .smallman.com.tr Performans 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex, bu çerezi sitedeki Oturum Tekrarının doğru şekilde çalışabilmesi için ayarlar. 30 Dakika
sync_cookie_csrf_secondary .mc.yandex.com Performans 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. 10 Dakika
_sgf_user_id .mc.yandex.ru Performans 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. 10 Dakika
sync_cookie_csrf_secondary .mc.yandex.com.tr Performans 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. 10 Dakika
_sgf_user_id .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılan benzersiz bir anahtardır. 390 Gün
_sgf_session_id .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Ziyaretçi oturumlarını tanımlamak için kullanılan benzersiz bir anahtardır Oturum Boyunca
_sgf_push_permission_asked .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Ziyaretçinin web push bildirim izni isteyip istemediğini kontrol etmek için bir işarettir. 390 Gün
_sgf_test_mode .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Ziyaretçinin bir test kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek için bir işarettir ve test kampanyalarına erişebilir. 180 Gün
_sgf_tracking .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Ziyaretçinin izlemeyi devre dışı bırakıp bırakmadığını kontrol etmek için bir işarettir.Diğer tüm Segmentify ile ilgili çerezleri ve yerel depolama verilerini devre dışı bırakır. 390 Gün
_sgf_delayed_actions .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Delay verilmiş Segmentify kampanyaları için kampanyaya özel verileri depolamak için bir JSON nesnesidir. 30 Gün
_sgf_clicked_banners .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Ziyaretçi tarafından tıklanan farklı banner'lar için benzersiz kimliklerin bir listesidir. Oturum Boyunca
_sgf_npq .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Segmentify sunucularına gönderilmek üzere depolanan müşteri hareketlerinin bir listesidir. Oturum Boyunca
_sgf_rq .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Bir hata nedeniyle iptal edilen ve sonraki sayfada Segmentify sunucularına gönderilmek üzere saklanan müşteri davranışı olaylarının bir listesidir. Oturum Boyunca
segmentifyExtension .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Mevcut ziyaretçinin Segmentify Chrome Uzantısını yükleyip yüklemediğini belirleyen bir işarettir. 180 Gün
sgfUserUpdateData .segmentify.com Performans 3. Taraf Çerez (Segmentify) Ad, kullanıcı adı, segmentler, üyelik durumu ve üyelik tarihi dahil mevcut ziyaretçinin verilerini depolamak için JSON nesnesidir 180 Gün
 

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini(bilgi isteme/silinmesini talep etme v.s), “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Cevizlidere Cad.No:6 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden info@smallman.com.tr e-posta adresine ileterek silinmesini talep edebilir.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Çerezleri yönetme

En popüler web tarayıcılarının tümü çerezleri yönetmenizi sağlar.

Farklı web tarayıcılarındaki çerezler nasıl yönetilir:

Çoğu tarayıcı çerezleri kapatmanıza izin verir. Lütfen çerezleri kapatmanın web sitemizi kullanımınızı kısıtlayacağını unutmayın.

Aşağıdaki bağlantılar, bazı popüler tarayıcılarda çerez ayarlarının nasıl değiştirileceği hakkında bilgi sağlar:

•Apple Safari - (iPhone, iPad veya iPod touch kullanıcıları için) veya (Mac kullanıcıları için)

•Google Chrome

•Microsoft Internet Explorer

•Mozilla Firefox

Çerezleri yönetme hakkında daha fazla bilgi:

www.allaboutcookies.org, çerezler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında pek çok ayrıntılı bilgi içeren faydalı bir kaynaktır.